Ethereum là gì? Khái niệm về Ethereum?

Ethereum là gì? Bạn mới biết về Ethereum? Bạn đang ở đúng nơi để tìm hiểu rồi đấy. Hãy bắt đầu với bức tranh tổng thể về Ethereum

Ethereum là nền tảng cho một kỷ nguyên mới của internet:
Ethereum là nền tảng điện toán phân tán, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain có khả năng thực thi hợp đồng thông minh (Smart Contract).

Đồng thời, nó cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dapps) và các tổ chức tự trị phi tập trung (decentralized autonomous organizations).

Dễ hiểu hơn:
Ethereum là nền tảng Blockchain, cho phép nhà phát triển xây dựng ứng dụng phi tập trung (dapps) và tổ chức tự trị phi tập trung (decentralized autonomous organizations).

Ra mắt vào năm 2015, Ethereum là blockchain lập trình hàng đầu thế giới.

Giống như các blockchain khác, Ethereum có một loại tiền điện tử tự nhiên gọi là Ether (ETH). ETH là tiền kỹ thuật số . Nếu bạn đã nghe nói về Bitcoin , ETH có nhiều tính năng tương tự. Nó hoàn toàn là kỹ thuật số và có thể được gửi đến bất cứ ai trên thế giới ngay lập tức. Việc cung cấp ETH không được kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ hoặc công ty nào – nó được phân cấp và nó khan hiếm. Mọi người trên khắp thế giới sử dụng ETH để thực hiện thanh toán, như một kho lưu trữ giá trị hoặc làm tài sản thế chấp.

Nhưng không giống như các blockchain khác, Ethereum có thể làm được nhiều hơn thế. Ethereum có thể lập trình được, điều đó có nghĩa là các nhà phát triển có thể sử dụng nó để xây dựng các loại ứng dụng mới .

Các ứng dụng phi tập trung này (hoặc các ứng dụng khác của Dapps) đạt được những lợi ích của tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối. Họ có thể đáng tin cậy, có nghĩa là một khi họ đã tải lên bản đồ của họ lên Ethereum, họ sẽ luôn chạy như được lập trình. Họ có thể kiểm soát tài sản kỹ thuật số để tạo ra các loại ứng dụng tài chính mới. Chúng có thể được phân cấp, có nghĩa là không một thực thể hay người nào kiểm soát chúng.

Ngay bây giờ, hàng ngàn nhà phát triển trên toàn thế giới đang xây dựng các ứng dụng trên Ethereum và phát minh ra các loại ứng dụng mới, nhiều ứng dụng bạn có thể sử dụng ngày nay:

Ví tiền điện tử cho phép bạn thực hiện thanh toán giá rẻ, tức thì bằng ETH hoặc các tài sản khác
Các ứng dụng tài chính cho phép bạn vay, cho vay hoặc đầu tư tài sản kỹ thuật số của bạn

Cộng đồng Ethereum là cộng đồng blockchain lớn nhất và tích cực nhất trên thế giới. Nó bao gồm các nhà phát triển giao thức cốt lõi, các nhà nghiên cứu kinh tế tiền điện tử, cypherpunks, các tổ chức khai thác, chủ sở hữu ETH, nhà phát triển ứng dụng, người dùng thông thường, vô chính phủ..

Không có công ty hoặc tổ chức tập trung nào kiểm soát Ethereum. Ethereum được duy trì và cải thiện theo thời gian bởi một cộng đồng cộng tác viên toàn cầu đa dạng, những người làm việc trên mọi thứ, từ giao thức cốt lõi đến các ứng dụng tiêu dùng.