Người dùng Binance hiện có thể mua tiền điện tử bằng thẻ visa

Người dùng Binance có thể mua trực tiếp bốn loại tiền điện tử trực tiếp thông qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa.

Để mua hàng, trước tiên họ phải ràng buộc tài khoản của mình với thẻ Visa được phát hành trong Khu vực kinh tế châu Âu. Bốn loại tiền điện tử – Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP và mã thông báo gốc Binance Coin (BNB) – có thể được mua   bằng euro hoặc bảng Anh.

Theo thông báo vào ngày 26 tháng 12, Hỗ trợ cho Mastercard và các loại tiền tệ bổ sung sẽ được thêm vào trong tương lai gần. Việc trao đổi cũng nhằm mục đích mở rộng dịch vụ tới các khu vực pháp lý khác ngoài Khu vực kinh tế châu Âu.