Bitcoin giảm mạnh so với đồng Euro và một nền tảng cơ bản mạnh mẽ có thể đứng sau nó

Bitcoin đang trông hấp dẫn so với đồng Euro khi Ngân hàng Trung ương châu Âu báo hiệu rằng nó sẽ giữ nguyên tỷ lệ âm.…

Xem Thêm Bitcoin giảm mạnh so với đồng Euro và một nền tảng cơ bản mạnh mẽ có thể đứng sau nó