Bitcoin Cash chỉ cần phá vỡ $ 350 và $ 400 dường như sắp xảy ra: Đây là lý do tại sao

Giá bitcoin cash bắt đầu một đợt tăng mạnh từ 300 đô la và nó đã tăng hơn 15%, trong khi BTC đang vật lộn gần…

Xem Thêm Bitcoin Cash chỉ cần phá vỡ $ 350 và $ 400 dường như sắp xảy ra: Đây là lý do tại sao