Bitcoin vừa chứng kiến ​​một đột phá kỹ thuật quan trọng: Phản ứng lớn từ những con bò sắp xảy ra

Bitcoin đã đảo ngược sau khi giảm mạnh về khu vực hỗ trợ $ 8.400 so với Đô la Mỹ. Giá BTC hiện đang báo hiệu…

Xem Thêm Bitcoin vừa chứng kiến ​​một đột phá kỹ thuật quan trọng: Phản ứng lớn từ những con bò sắp xảy ra