Giá bitcoin chạm mốc 9.000 USD: Đây có phải là một đột phá sai lầm?

Bitcoin phá vỡ ngưỡng kháng cự 9.000 đô la nhưng không duy trì được mức tăng. Một sự đảo ngược có thể là cần thiết…

Xem Thêm Giá bitcoin chạm mốc 9.000 USD: Đây có phải là một đột phá sai lầm?