Nhà phân tích: Các quy tắc luật thuế mới của Hoa Kỳ cũng là một trong những lý do khiến Bitcoin tăng giá

Bitcoin đã hoạt động mạnh mẽ và tiếp tục tăng trong vài ngày qua, và hiện đang duy trì mức giá 8.000 đô la. Ngoài…

Xem Thêm Nhà phân tích: Các quy tắc luật thuế mới của Hoa Kỳ cũng là một trong những lý do khiến Bitcoin tăng giá