Sàn giao dịch Chicago CME Group đã công bố các tùy chọn bitcoin, cạnh tranh với Bakkt của ICE

Sàn giao dịch Chicago CME Group đã công bố các tùy chọn bitcoin rất được mong đợi hiện đang mở cho giao dịch. Các tùy…

Xem Thêm Sàn giao dịch Chicago CME Group đã công bố các tùy chọn bitcoin, cạnh tranh với Bakkt của ICE