Ethereum 1.x tập trung vào ‘Khách hàng không quốc tịch’

Trong khi Ethereum tiếp tục phát triển giai đoạn phát triển tiếp theo với Ethereum 2.0 hỗ trợ shending, một nhóm các nhà phát triển…

Xem Thêm Ethereum 1.x tập trung vào ‘Khách hàng không quốc tịch’