Ethereum 1.x tập trung vào ‘Khách hàng không quốc tịch’

Trong khi Ethereum tiếp tục phát triển giai đoạn phát triển tiếp theo với Ethereum 2.0 hỗ trợ shending, một nhóm các nhà phát triển…

Xem Thêm Ethereum 1.x tập trung vào ‘Khách hàng không quốc tịch’

Theo quỹ đầu tư : Ethereum sẽ cho thấy sự nâng cấp lớn nhất từ ​​trước đến nay và một tương lai tươi sáng

Ethereum, mạng blockchain có giá trị thứ hai trên thị trường toàn cầu, sẽ sớm được nâng cấp lớn nhất. Giám đốc điều hành của Chromatic…

Xem Thêm Theo quỹ đầu tư : Ethereum sẽ cho thấy sự nâng cấp lớn nhất từ ​​trước đến nay và một tương lai tươi sáng