Istanblock, Hội nghị Blockchain hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, tiết lộ những vị khách tham dự,những tên tuổi lớn của cộng đồng tiền điện tử

Các diễn giả cho sự kiện blockchain rất được mong đợi của Tuần lễ Blockchain Istanbul Ictblock 2020 , sẽ được tổ chức vào ngày 9-10…

Xem Thêm Istanblock, Hội nghị Blockchain hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, tiết lộ những vị khách tham dự,những tên tuổi lớn của cộng đồng tiền điện tử