Mark Zuckerberg đưa ra những thách thức cá nhân theo truyền thống hàng năm

Sau một năm khó khăn với Facebook, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã quyết định từ bỏ những thách thức hàng năm của mình…

Xem Thêm Mark Zuckerberg đưa ra những thách thức cá nhân theo truyền thống hàng năm