Kiểm tra giá Ripple (XRP) Dòng phòng thủ cuối cùng: Đây là các cấp độ đảo ngược chính

Ripple giảm hơn 4% sau khi bị từ chối gần 0,2450 đô la so với Đô la Mỹ, tương tự như bitcoin gần 8,900 đô la. Giá XRP…

Xem Thêm Kiểm tra giá Ripple (XRP) Dòng phòng thủ cuối cùng: Đây là các cấp độ đảo ngược chính